Share:

(Filipino) THE SWINDLER AND THE BEAST

READING AGE 16+

KELLY HART Romance

33765 reads

Napadpad si Belle at ang mga kapatid sa San Bartolome nang tumakas sila mula sa mga taong naloko nila sa Maynila. Gusto na niyang magbago sila pero na-curious ang mga ate niya sa sekreto ng malaking bahay sa isang bahagi ng bayang iyon. Nautusan siya ng mga itong pasukin at alamin kung totoo ang mga sabi-sabing kumakalat sa bayan tungkol sa lalaking nakatira doon.

Isang galit na lalaki ang sumalubong sa kanya roon dahil nahuli siya nitong pumipitas ng rosas sa hardin nito. Para hindi siya ipapulis ni Kieran-ang lalaking may-ari ng bahay- kinailangan niyang manatili sa bahay nito biglang tagalinis. Habang naroon siya unti-unti niya itong nakilala. Nalaman din niya ang katotohanan kung bakit palagi itong galit at ayaw makisalamuha sa ibang tao. Sa kabila ng mga kapintasan at madilim na nakaraan nito, na in love pa rin si Belle kay Kieran.

Kaso alam niyang walang kahahantungan iyon. Kapag nalaman ng binata kung ano ang tunay na intensiyon niya sa paglapit dito at kung ano ang tunay niyang pagkatao... huwag na siyang umasa sa isang happy ending

Unfold

Tags: opposites attractsecond chancearrogantaloofdramasweet
Latest Updated
Epilogue

Once upon a time, there was a Beast, whom everyone feared. He lived in isolation in his huge house and promised never to forget and move on with his life. But suddenly, a beautiful girl came into his life and broke the walls he created. She fell in love with him despite how beastly he looked and acted. She showed him affection and care that h……

Comment

    Navigate with selected cookies

    Dear Reader, we use the permissions associated with cookies to keep our website running smoothly and to provide you with personalized content that better meets your needs and ensure the best reading experience. At any time, you can change your permissions for the cookie settings below.

    If you would like to learn more about cookie permissions, you can click on Privacy Policy.