Share:

Intruder's Temptation | R-18

Ai Montes Romance

43876 reads

[Mature Content | R-18]

Simple lang ang buhay ni Juan habang pinamamahalaan ang Hacienda Buenavista, ang pagmamay-ari ng kanyang yumaong ama. Tahimik at conservative siyang tao. He was bound to marry Mirabella Azuncion, isa sa matalik niyang kaibigan at kababata. She was his ideal woman and a wife material even though they will only get married for convenience, he was determined to marry her.

But there comes a pregnant woman named Venus Chavez, who claimed that she is Juan Buenavista's wife but Juan didn't remember the woman's name even her face. He doesn't remember he met the woman before. But she had a proof, a marriage certificate.

He hated her for ruining his plan to marry his ideal woman but he can't deny the fact that he was attracted to her, Venus was an intruder to his peaceful life.

How can he resist the intruder's temptation when she's an innocent temptress?

Unfold

Tags: billionairepossessivefamilypregnantarrogantbxglightheartedcowboysmall towngorgeous
Latest Updated
Chapter 58

"Damn!" malakas na palatak ni Juan nang pagbalik nila ay wala na ang mga ito sa kinatatayuan.

Madaming tao kaya mahihirapan silang hanapin sina Venus at Lolita.

"Saan tayo ngayon maghahanap? Kaya ayaw kong mawala sa paningin ko si Lolita, e!" saad ni Luis.

"Hanapin natin doon." Saad niya, sabay turo rito sa……

Comment