Share:

Hóa Ra Tôi Là Pháo Hôi Trong Văn Mạt Thế

READING AGE 12+

Như Nguyễn Action

23 reads

Kỳ Tranh là một tu sĩ Nguyên Anh kì ở tu chân giới. Một lần đi thám hiểm bí cảnh, bị tiểu muội đồng môn hãm hại rơi vào miệng yêu thú.
Liệu Kỳ Tranh có thể hóa dữ thành lành?
--------
Tỉnh lại lần nữa Kỳ Tranh phát hiện bản thân 'tá thi hoàn hồn' ở một thế giới khác, mà thế giới này...lại sắp nghênh đoán một cơn đại thảm họa!
Nhưng mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy?
Liệu còn có bí mật nào bị che dấu?

Unfold

Tags: revengekillerdecisivebxbseriousicyanother worldsuperpowerrebirth/rebornvillain
Latest Updated
Chương 115

“Không loại trừ khả năng bên trong có tang thi lợi hại. Tôi, Kỳ Tranh, Ngu Nhan, Hoa Mộc Mộc và Chu Trân vào đó thù thập đồ cần dùng lão Ôn ở bên ngoài canh chừng xe có chuyện gì thì tận ngay lập tức bái cho tôi, cố gắn tự lực ứng phó.”

“Rõ.Hoắc Kiêu dẫn đầu đi vào bêb trong nhà máy, mặc dù hiện tại là buổi trưa nhưng nơi này lại vô cùng â……

Comment

    Navigate with selected cookies

    Dear Reader, we use the permissions associated with cookies to keep our website running smoothly and to provide you with personalized content that better meets your needs and ensure the best reading experience. At any time, you can change your permissions for the cookie settings below.

    If you would like to learn more about our Cookie, you can click on Privacy Policy.