Share:

Hoàng Tước Truyện

READING AGE 4+

Âu Dương Thi Hàm Fantasy

50 reads

Hoàng Mật từ con chim sẻ vỗ cánh bay cao hóa thành phượng hoàng, thịnh thế kiêu sủng bậc nhất Đại Vân.

Nàng vượt qua muôn ngàn khổ ải, tránh được những thủ đoạn tàn độc chốn Hậu cung, nhưng cuối cùng lại không có dũng khí bước ra khỏi lãnh vực sâu thẳm của sự nghi kỵ và hiểu lầm chồng chất.

Unfold

Tags: powerfulkingtragedybxgambitiousevilharemwarweak to strongancientRoyal Romance Writing ContestMi Jefe/millonario + Concurso IStary Writing Academy III
Latest Updated
Chương 35: Tính kế

"Ta muốn triệt ngươi thật dễ như giết chết một con kiến, ngươi là... Diên Nghi?"

"Nương nương... Cao ngự uyển đúng thực đang mang thai, các người dụng hình như vậy khác nào là mưu sát. Các người... các người..."

"Ngươi tư dung không tệ, từ sau này có thể thay Cao ngự uyển hầu hạ Thái tử điện hạ. Đợi khi Thái tử đăng c……

Comment

    Navigate with selected cookies

    Dear Reader, we use the permissions associated with cookies to keep our website running smoothly and to provide you with personalized content that better meets your needs and ensure the best reading experience. At any time, you can change your permissions for the cookie settings below.

    If you would like to learn more about our Cookie, you can click on Privacy Policy.