Share:

Tru Yêu Độ Thế

READING AGE 18+

Dương Tỷ LGBT+

931 reads

Thái Tử điện hạ trên Thiên Đình, con trai thứ của Thiên Đế, là thượng thần tiên quang vô hạn được bách thần tôn kính. Bạo loạn năm ấy, Thái Tử vì bảo vệ hộ thần phản nghịch, không tiếc căn tiên bị phế, ba ngàn thiên quy hành hình, cuối cùng bị Bạch Dạ Thần Quân đánh rơi xuống Tru Tiên Đài phải trải qua 12 kiếp đầu thai. Đến kiếp thứ 13 đầu thai vào một gia tộc trừ yêu. Trong lần đại hôn thứ bảy, Từ Phong nửa đêm canh ba bỏ trốn đi bắt yêu quái lại gặp phải Nguyệt Âm Thần, một trong "nhất đại tam yêu" uy chấn tam giới...

"Tiểu Phong, ta còn chưa nói với huynh... Người trong lòng ta... thật ra là một nam nhân!"

Sau câu nói ấy, Từ Phong luôn có cảm giác nhân sinh quan của mình đang bị hắn bóp méo: Rốt cuộc giữa nam nhân và nam nhân có thể thành thân và động phòng hay sao?

Unfold

Tags: reincarnation/transmigrationHEwitch/wizardbxbhumorousmysterydemonmedievalmythologyABO
Latest Updated
Hải
Comment

    Navigate with selected cookies

    Dear Reader, we use the permissions associated with cookies to keep our website running smoothly and to provide you with personalized content that better meets your needs and ensure the best reading experience. At any time, you can change your permissions for the cookie settings below.

    If you would like to learn more about our Cookie, you can click on Privacy Policy.