Share:

#3. Save the Lust Dance (Aiden Lavigne)

heavenknowsflo Romance

9902 reads

"The last decision I made, turned into a lust dance with you."

Aiden Lavigne, also known as UNO. Isang basag ulo at pinaka walang hiya sa mga anak ni Smith. A man with no dignity, mercy at alam lang niya ay maging masaya. Puro kabiguan ang inabot ni Smith sa kanya, dahil si Aiden mismo ang sumisira sa buhay niya, magmula nawala ang kanyang ina.

The addict and ex-convict who became a PRIEST? Lahat ay pawang nagtaka dahil sa kanyang biglang pagbabago. Is this a calling from God? Or it will change because of one lust dance?

Ano ang kanyang pipiliin?


~Aiden Lavigne.

Date started

January 12, 2021

©️All Rights Reserved 2021 Heavenknowsflo

Basahin muna ang,
1. REACHING HER CLIMAX (Arthur Lavign)
2. CARELESS WHISPER (Austine Lavigne)
3. SAVE THE LUST DANCE (Aiden Lavigne)
4. LOVE BITES (Akio Lavigne)

Unfold

Tags: alphapossessivetragedycomedytwistedbxgrealistic earthmultiple personalityspiritualfriends with benefits
Latest Updated
The Lust 36

Lust 36


Ang pagpapanggap ni Aiden ay nauwi sa isang mahimbing na pagtulog. Inalalayan siya ni Honey na mahiga sa mas komportableng higaan. Dahil malakas ang braso ni Honey, nakuha niyang maitulak si Aiden at pinaypayan pa niya ito habang tulog. Nasira ang electric fan nila at ayaw naman niyang papakin ng lamok ang Pari.

Wa……

Comment