Share:

Tôi có một hệ thống kì lạ

READING AGE 16+

Huy Paranormal

0 read

Người có được sự may mắn? Hay chỉ là phần thưởng cho những gì mà anh ta đã trải qua? Đồng hành qua nhiều câu chuyện khác nhau càng định hình rõ ràng một góc khuất cũng như bản thân của anh ta. Phần thưởng hay cuộc sống?

Unfold

Tags: bossdramatwistedhumorousbrilliantlucky dogmale leadrealistic earthsupernaturalpoor to richStary Writing Academy IIIEvento de Escrita Temática -“Amores Improváveis”Rise From The Ashes:King from NobodyInnovel Writing Contest——The Next BIG NameESCAPING - Suspense/Thriller Writing Contest 1
Latest Updated
Chương 66:

Phan hiệu sau khi giải quyết được món hàng Rắc Rối ở Võ đường thì nhanh chóng lên xe mà di chuyển Bởi vì lúc này cậu còn hẹn với Kha Đình Hình như là bây giờ đã tìm được tung tích của anh trai của bạn gái cậu ấy nên là Phan hiệu nhanh chóng tới để phụ giúp hai bác trong việc này này dùng như tên này sợ xấu hổ hay sao ấy Nên không dám ra mặt mà c……

Comment

    Navigate with selected cookies

    Dear Reader, we use the permissions associated with cookies to keep our website running smoothly and to provide you with personalized content that better meets your needs and ensure the best reading experience. At any time, you can change your permissions for the cookie settings below.

    If you would like to learn more about cookie permissions, you can click on Privacy Policy.