Share:

The l**t Bet

READING AGE 18+

@Cheng Romance

27994 reads

MONTEVISTA SERIES#2Sa isang simpleng pagkakataon habang nagpapakain si Heina ng mga itik ay siyang bigla namang pagsulpot ng tila haring umasta na binata- Dylux Montevista-Arogante at sobrang yabang na tagapagmana ang napadpad sa kamalig sakay ang itim na kabayo nito. Tinawag pa siyang dukha at alipin. Kasabay niyon ang pagyaya nito ng karera ng kabayo sa kanya.

Ngunit ang paligsahan na ito ay hindi lamang simpleng karera kundi isang pustahan sa pagitan nilang dalawa. Laking panibugho ng dalaga sapagkat natalo siya sa labanan nilang iyon.

Lumipas ang maraming taon at muling bumalik si Heina sa probinsya bilang isang ganap na Doctor ng mga hayop. Ang akala niyang pustahan na binaon na ng taon ay siya pa muling magiging dahilan ng pagtatagpo nila ni Dylux upang singilin siya sa pagkakatalo niya sa karera. Subalit, hindi isang simpleng bagay ang gusto nitong kabayaran, kundi ang maging ina ng magiging anak nito. At siya lang daw ang tanging gamot sa pagiging impotent nito dahil siya lang ang tanging nakakapagpatayo ng sandata nito.

Pero paano kung matuklasan niya ang nililihim nito sa kanya? Magagawa ba niyang diktahan ang pusong na muling magtiwala sa lalaking sa una palang, ginawa ng laro ang pagibig.

Unfold

Tags: escape while being pregnantdominantmanipulativeindependentheir/heiressbxgsmall townabusebetrayalenemies to lovers
Latest Updated
SPECIAL CHAPTER

“TWINKLE! Ilang beses ko ba'ng sasabihin sayo na tigil-tigilan mo na ang pagsunod-sunod sa Thomas na 'yon?!”

Dumagundong na naman ang boses ng mahusay at napakagaling ko'ng asawa.

Nagmamadaling lumabas naman ako ng kwarto at pinuntahan ang pinanggalingan ng sigaw ni Dylux.

“My, si Dy po ba ang na……

Comment