Share:

The Ceo's Desire

Jonihoney Romance

104962 reads


Nagawang pumasok ni Claristine Berlie Zerfa sa Villion Corp, bilang secretary ng nag-iisang Pierson Ivoro ‘Pivo’ Villion. Kahit wala naman sa desisyon niya ang pumasok sa Villion Corp, ay wala siyang nagawa nang humingi ng tulong sa kaniya ang ina ng kaniyang kababatang si Delion Levorn ‘Dell’ Villion. Magtatrabaho siya bilang secretary ng panganay nitong anak na si Pivo na ubod ng babaero, sa kadahilanan na lahat na lang ng nagiging sekretarya nito ay kaniyang inaangkin.
 
Ang tingin ni Pivo kay Claristine ay parang bunsong kapatid lamang, tulad ng kaniyang bunsong kapatid na si Dell. Ang tingin naman ni Claristine kay Pivo ay masamang lalaki na laging pinaglalaruan lamang ang mga damdamin ng babae. Magagawa kaya ni Claristine ang trabaho niya? Na hindi mahulog sa panganay na Villion? Ang unang sekretaryang hindi magpapaangkin kay Pivo?
 
 

Unfold

Tags: possessivesexplayboybadboyCEObossbillionairessbxgoffice/work placeseductive
Latest Updated
CHAPTER 70

Chapter 70

 

“Pivo!” tawag sa kaniya ni M, tila lahat kami ay nagtinginan sa kaniya. Gumalaw ang kaniyang panga at umiwas ng tingin.

 

“What’s going on?” agad napatayo ang iilan sa aming mesa at agad na nakipagkamay sa lalaki. “Good evening, Mr. Zerfa..” bati ng iba sa kaniya. Totoong kaapelido ko nga siya, ngu……

Comment