Share:

DELTA MONTEMAYOR The Quadruplets ( Tagalog )

READING AGE 18+

LADYINDESERT Steamy Stories

1909218 reads

Warning: SPG / R-18 / Mature Content."How's your feeling? Hindi ka ba nahihilo o nasusuka?" nag alaalang tanong ni Dark.

"Okay lang ako, Dark Huwag ka nga! Kaya napag-isipan nila tayo na." Nailing na pagtutol ng dalaga.

"Who cares, baby. Hayaan mo sila saka single naman ako. Kaya wala kang dapat alalahanin chill ka lang," anitong muli.

Kaya naman ay napatango na lamang siya.

Kaso!

"Oh, brother, huwag mong sabihing who cares dahil hindi acceptable ang b*tch sa pamilya Montemayor," baritono ang boses na nagmula sa likuran nila.

Tuloy ay nanigas si Cassy sa kinatatayuan niya. Parang gusto na niyang tumakbo. Ayaw niyang marinig ang pang-iinsulto pa nito sa p********e niya.

"K-kuya what happened to you? Para kang bitter na bitter diyan? And she's not a b*tch I know her." Tuloy ay agad na bumaling si Dark sa kapatid.

"Sigurado ka na kilala mo ang babaeng iyan? F*ck you, brother!" Tumawa nang nakakaloko si Delta.

"Shut up, Kuya! Ano ba ang problema mo ha?!" galit na ring sigaw ni Dark. Hindi niya mauunawaan kung bakit gano’n na lamang ang pananalita ng kapatid tungkol sa dalaga.

"Asshole! Gusto mong malaman ha? I f*ck her many times! And that b*tch is a gold digger!" Delta shouted back.

"Shut up f*cker!" Umigkas ang kamao ni Dark sa mukha ng kapatid. Alam niyang galit sa mga babae ang kuya niya ngunit hindi niya maunawaan kung bakit pati ang PA niya ay pinag-iinitan nito. Nilingon niya ang dalaga ngunit wala na ito.

"Shit! Where is she?" Tumakbo siya para hanapin ang dalaga. Ngunit talagang wala na ito.


Kinausap ni Dark si Iza, "ate wala bang

Unfold

Tags: sexescape while being pregnantforcedsecond chancesingle motherbillionairesstwistedscarycruelstubborn
Latest Updated
FIN

Mangiyak-iyak si Cassandra habang hinihintay ang ang sasagot sa tawag niya. Iniisip pa lamang niya na mag-aasawa na ang bunso niyang anak ay parang pinipiga na ang puso niya. Biyente anyos pa lamang ito, halos katatapos lamang sa pag-aaral. Ngunit ang pag-aasawa na ang nasa isipan.

 "Yes, it's me. Mrs. Cassandra Montemayor. Yes, I ……

Comment

    Navigate with selected cookies

    Dear Reader, we use the permissions associated with cookies to keep our website running smoothly and to provide you with personalized content that better meets your needs and ensure the best reading experience. At any time, you can change your permissions for the cookie settings below.

    If you would like to learn more about cookie permissions, you can click on Privacy Policy.